03.10.2016r. W Częstochowie PROTEKT z Łodzi.

W dniu 03.10.2016 r. w naszej siedzibie – AJD Częstochowa odbyło się spotkanie szkoleniowe połączone z prezentacją środków ochrony indywidualnej Firmy PROTEKT.Przedstawiciel firmy - Pan Stanisław Traczyk przybliżył historię i działalność firmy. Przedstawił asortyment, omówił materiały do produkcji ochron, sposoby badań wytrzymałościowych i zasady dopuszczenia na rynek. Szczegółowo omówił prawodawstwo w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Omówił ich przeznaczenie, prawidłowe sposoby doboru, oznaczenie, przeglądy, okresy użytkowania oraz obowiązek ich wycofania z użytku. Prowadzący bardzo ciekawie omówił temat i podzielił się ze zgromadzanymi swoimi cennymi uwagami w zakresie doboru i stosowania ŚOI. 

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik