07-03-2016r. "BHP w budownictwie" - szkolenie z inspektorem PIP.

W dniu 07.03.2016r. w siedzibie OSPSBHP Częstochowa odbyło się zebranie członków oddziału połączone z prelekcją na temat "BHP w budownictwie" Prelegentem był starszy inspektor pracy Andrzej Mazik z częstochowskiego oddziału PIP.Zaproszony gość omawiał przyczyny i okolicznosci wypadków na podstawie wybranych zdarzeń na placach budów. Zwracał uwagę na dynamiczne zmiany na dzisiejszych budowach. W ciagu kilku dni lub tygodni potrafi powstać jedna lub dwie kondygnacje budynku. Podnosił również kwestię niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości, niewłaściwej organizacji prac oraz niewłaściwych zabezpieczeń przy pracy na wysokości. Prelegent zwracał uwagę również na brak właściwego przeszkolenia pracowników na stanowisku pracy. Okazuje się, że niektórzy pracownicy nie potrafią prawidłowo założyć szelek bezpieczeństwa. Brak odpowiednich zabezpieczeń, prawidłowo zamontowanych balustrad i wypełnień chroniących przed upadkiem z wysokości, czy też stosowanie różnych typów rusztowań są częstymi przyczynami wypadków. Nie można pominąć również czynnika ludziego, szczególnie częstej w budownictwie pracy po spożyciu alkoholu. Jak zwykle przy tego typu spotkaniach wywołała się ożywiona dyskusja. Nie obyło się bez pytań do prelegenta, na które inspektor starał się szczegółowo odpowiadać. Szkolenie zgromadziło 27 słuchaczy.

Miło nam poinformować, że nasz oddział powiekszył się o siedmiu nowych członków.

 

Autor tekstu: Tomasz Igielski