23.11.2016r. "Wypadek przy pracy – okoliczności i przyczyny".

W dniu 23.11.2016r. w naszej siedzibie w Akademii Jana Długosza odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie, nadinspektorem pracy Panem Maciejem Ujmą.Tematem szkolenia było omówienie okoliczności i przyczyn kilku wypadków przy pracy. Prelegent omówił szereg wypadków śmiertelne i ciężkich. Przybliżył  okoliczności i przyczyny na podstawie dokumentacji fotograficznej z miejsc zdarzeń. Wskazał na częste uchybienia w kwestii nadzoru nad pracownikami, co często sprzeczne było z instrukcjami dostępnymi i opracowanymi w zakładach. Podkreślił braki w zakładach w obszarach wykwalifikowanych służb technicznych do remontów i utrzymania ruchu maszyn.

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik