Porozumienie z ZZ Budowlani

W dniu 17 maja 2016r. w Katowicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy OSPSBHP o/ Częstochowa i OSPSBHP o/Katowice a Związkiem Zawodowym Budowlani - Okręg Śląski.

 Zakres współpracy dotyczy szeroko rozumianych działań oraz inicjatyw majacych na celu dążenie do systematycznej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budownictwa. Z ramienia OSPSBHP o/Częstochowa porozumienie podpisał wiceprezes naszego odziału, Pan Zbigniew Szczepaniec.

 

Autor tekstu: Tomasz Igielski