"Prąd elektryczny - najważniejsze zasady bezpieczeństwa". Szkolenie z inspektorem PIP.

W dniu 18.05.2015r. w siedzibie OSPSBHP Częstochowa odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie, nadinspektorem pracy Panem Maciejem Ujmą. Temat szkolenia "Prąd elektryczny - najważniejsze zasady bezpieczeństwa".Jak zawsze, prelegent szczegółowo omawiał aspekty dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce na stanowiskach eksploatacji i dozoru przy urządzeń i sieciach energetycznych. Szkolenie przebiegało w atmosferze ożywionej dyskusji. Nie obyło się również bez pytań ze strony słuchaczy. Na zakończenie jako ciekawostka został przybliżony wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013r. (sygn. akt. IV KK 216/12). Temat szczegółowo omówiony został w numerze 4/2015r. miesięcznika Atest. Artykuł jest dostępny także na stronie: http://www.atest.com.pl/teksty,aa1504_1. Pełna treść wyroku znajduje się pod linkiem: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx?ItemID=959&ListName=Orzeczenia3&Sygnatura=%22IV+KK+216%2f12%22. Zapraszamy do lektury.
22 czerwca planowane jest kolejne spotkanie z Panem Maciejem Ujmą. Tym razem przybliży zawsze aktualną tematykę wypadków przy pracy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
 
Autor tekstu: Tomasz Igielski