Spotkanie szkoleniowo-integracyjne

17 czerwca br. w gospodarstwie agroturystycznym Leśna Kraina w Karczewicach odbyło się spotkanie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.Pierwszą część, warsztatową, poświęcono omówieniu i wymianie doświadczeń w zakresie procedury postępowania powypadkowego i świadczeń związanych z wypadkami przy pracy lub w drodze do/z pracy. Zarząd przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności oddziału w pierwszym półroczu. Druga część spotkania miała charakter integracyjny – w miłej atmosferze kontynuowano dyskusję na tematy zawodowe. Większość uczestników uznała, że podobne spotkanie trzeba zorganizować tuż po wakacjach.

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik