Środki ochrony indywidualnej kończyn górnych

W dniu 6 czerwca 2016r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie członków o/Cz-wa OSPSBHP. Głównym punktem spotkania była prelekcja "Środki ochrony indywidualnej kończyn górnych". które poprowadziła Pani Justyna Ligęza z firmy Honeywell Industrial Safety.Firma Honeywell to znany światowy producent środków ochrony indywidualnej. Prelegentka zapoznała obecnych z najnowszymi produktami firmy. Pani Ligęza na podstawie przywiezionych ze sobą próbek szczegółowo omówiła rodzaje ochron dłoni, zwracając szczególną uwagę na ich właściwości ochronne oraz przeznaczenie. Uczestnicy spotkania mogli w ten sposób poznać zasady doboru i stosowania rękawic ochronnych. Prelegentka zwracała uwagę również na wysoka jakość materiałów wykorzystanych do ich produkcji, a co za tym idzie ich o wiele większą wytrzymałość w porównaniu do tanich rekawic produkcji najczęściej azjatyckiej. Na zakończenie spotkania członkom stowarzyszenia zostały wręczone legitymacje członkowskie.

 

Autor tekstu: Tomasz Igielski