"Wypadek śmiertelny-studium przypadku".Szkolenie z inspektorem PIP.

W dniu 29.06.2015r. w siedzibie OSPSBHP Częstochowa odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie, nadinspektorem pracy Panem Maciejem Ujmą.Tematem szkolenia było omówienie okoliczności i przyczyn wypadku ,,pracownika” podwykonawcy, który podczas prac związanych z załadunkiem złomu zginął pod spadającymi elementami złomu, przenoszonymi suwnicą z chwytakiem elektromagnetycznym. Prelegent na powyższym przykładzie szczegółowo omówił prawdopodobne okoliczności zdarzenia ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich. Zwrócił również uwagę na sposób organizacji pracy w czasie gdy na terenie inwestora działają – świadczą pracę różne podmioty i obowiązki jakie wynikają w takich sytuacjach w sferze ochrony zdrowia i życia ,,pracowników”.

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik