12.03.2018 r. Szkolenie w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT w Częstochowie

W dniu 12.03.2018 r. o godz.17.00 w Centrum Szkoleniowym UDT spotkaliśmy się na szkoleniu, które dotyczyło najnowszych zmian w zakresie uzyskiwania uprawnień do eksploatacji i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.Powitał nas kierownik działu Urządzeń Transportu Bliskiego, Pan  Andrzej Benduch. Prowadzącym był – inspektor działu, st. spec mgr inż. Piotr Wosik, a koordynatorem szkolenia była Pani Magdalena Psiuk – pracownik Centrum Szkolenia UDT. Prowadzący omówił szczegółowo najnowsze rozporządzenie dotyczące uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Podkreślił, że w zależności od terminu w jakim obecnie osoby uprawnione otrzymały dokument uprawniający do eksploatacji wózków, wskazane są terminy odnowienia uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby te będą musiały poddać się egzaminowi w UDT. Daty wskazane w rozporządzeniu. Inspektor omówił szczegółowo podział wózków i wymagane uprawnienia operatorów. Odpowiadał również na nasze pytania.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem gdyż mieliśmy również kilka osób spoza stowarzyszenia.