13.12.2017 r. Szkolenie w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT w Częstochowie.

W dniu 13.12.2017 r. o godz.17.00 w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT  w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, którego tematem była eksploatacja i konserwacja żurawi budowlanych. Spotkanie rozpoczęto powitaniem zebranych przez dyrektora UDT Marka Krygiera i Prezesa oddziału Andrzeja Nowaka.

 Ze strony UDT obecnymi byli: Marek Krygier- dyrektor, szkolący - Dariusz Misiak, Jakub Migalski, Andrzej Benduch oraz Magdalena Psiuk – koordynująca wszystkie szkolenia. Prelegenci omówili szczegółowo uwarunkowania prawne w tym zakresie takie jak: kwalifikacje obsługi, konserwatora, decyzji dopuszczenia przez UDT, dziennik obsługi, dziennik konserwacji. Wskazali na najczęstsze nieprawidłowości podczas eksploatacji oraz konserwacji, podkreślając jednocześnie najczęstsze przyczyny wypadków i sposoby ich zapobieganiu (profesjonalne, rzetelne szkolenia i dobra organizacja pracy). Po krótkiej dyskusji prowadzący nawiązali do kolejnego spotkania, którego tematem będzie – ,,Stosowanie podestów ruchomych na budowie”, które zaplanowano początek roku przyszłego. Na zakończenie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Informujemy również, że przed feriami zimowymi będzie zorganizowane spotkanie sprawozdawczo-integracyjne. O szczegółach i terminie zostaną Państwo poinformowani.

ZARZĄD