14.12.2016r. Zebranie członków o/Częstochowa. Prelekcja: „Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego”.

W dniu 14.12.2016r. odbyło się zebranie członków naszego oddziału połączone ze szkoleniem o tematyce: „Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego".Prelegentem tym razem był Andrzej Nowak, Prezes naszego oddziału. Podczas szkolenia został szczegółowo omówiony proces postepowania wypadkowego. Prelegent zwracał uwagę na częste błędy popełniane przez zespoły powypadkowe, w szczególności przy ustalaniu przyczyn wypadków, a także formułowaniu wniosków i zaleceń profilaktycznych. Nie mogło obyć się bez przykładów wypadków przy pracy, również ciężkich i śmiertelnych. Przytoczone zostały także wyroki sądów, które niejednokrotnie okazują się bardzo pomocne przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków. Prelekcji towarzyszyła ożywiona dyskusja jak również wymiana doświadczeń zebranych członków.

 

Autor tekstu: Tomasz Igielski