29.06.2018 r. Szkolenie z zakresu psychologii bezpieczeństwa.

W dniu 29.06.2018 r. nasz Oddział zorganizował szkolenie dla pracowników służby bhp z zakresu psychologii bezpieczeństwa. Firmą szkolącą była - TAM Justyna Pokładnik. Trenerem prowadzącym - Pani Dorota Żytkiewicz.Szkolenie składało się z trzech części. Dwa moduły obejmowały omówienie postaw ludzi łamiących zasady w pracy, co ewidentnie podnosi poziom ryzyka występowania negatywnych skutków postępowań pracowniczych. Prowadząca podkreślała wielokrotnie, że zachowania pracownicze mają wpływ na ocenianie przez nas zagrożeń na stanowiskach pracy. Podała  przykłady rutyny  oraz świadomych działań. Zajęcia o0dbywały się w formie ćwiczeń z podziałem na grupy.

Ostatnia część szkolenia dotyczyła prowadzenia rozmów z pracownikami. Jak prawidłowo wskazywać pracownikom łamanie zasad. Po podsumowaniu szkolenia wręczono uczestnikom zaświadczenia.

Zarząd przedstawił krótkie sprawozdanie z pierwszego półrocza. Przy świetnej kolacji dyskutowano na tematy zawodowe i różne. W spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści osób. Nieobecni mają czego żałować.:)

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik