30.01.2017 r. Szkolenie w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego UDT w Częstochowie.

W dniu 30.01.2017 r. o godz.17.00 odbyło się szkolenie w CBT UDT Częstochowa. Tematyka szkolenia dotyczyła uwarunkowań prawnych podlegania dozorowi technicznemu urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych.Prelegentami byli: Wojciech Relidzyński – inspektor działu UTB oraz Grzegorz Katolik – inspektor działu urządzeń ciśnieniowych. Szkolenie było możliwe dzięki uprzejmości dyrektora częstochowskiego UDT-u. Omówiono wiele przykładów poprawnej eksploatacji mi dozoru maszyn, urządzeń technicznych i sieci. Inspektorzy podali i omówili również przykłady eksploatacji, których należy bezwzględnie unikać. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób. Szkolenie trwało do godz.19.45, a było pierwszym z planowanego cyklu. Uprzejmie dziękujemy pracownikom UDT za poświęcenie wolnego czasu.

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik