31 marca 2021 r. Szkolenie Okręgowego Inspektoratu Pracy

W dniu 31 marca 2021 r. odbyło się szkolenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Częstochowie, zorganizowanym przez nasz Oddział na platformie Zoom.

Tematem szkolenia były „Najnowsze zmiany w przepisach w związku z pandemią Covid-19, a także zmiana rozporządzeń dot. czynników biologicznych i substancji rakotwórczych i mutagennych”.Tematy zawsze aktualne tym bardziej, że w Państwowa Inspekcja Pracy w 2021 r. planuje prowadzić kontrole m. in. w tym właśnie zakresie. Prelegentami spotkania z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy byli: st. inspektor – gł. specjalista Jarosław Krzywański oraz st. inspektor – gł. specjalista Olgierd Kucharski.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za możliwość wymiany ciekawymi doświadczeniami, jednocześnie liczymy na regularne i równie interesujące spotkania w przyszłości.

W imieniu swoim i Zarządu, Prezes Oddziału - P. Tomasz Igielski, złożył wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz uczestnikom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.