6-7.09.2019r. Szkolenie dla Auditorów Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018

W dniach 6-7 września tego roku zorganizowaliśmy wspólnie z firmą „Biuro System” z Częstochowy szkolenie dla Auditorów Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018. W szkoleniu brało udział 15 członków naszego oddziału. Prelegantem był kolega Dariusz Okraska, współwłaściciel firmy szkoleniowej, jak również Skarbnik naszgo oddziału.Gościliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Radość w Poraju. Po pierwszym dniu szkolenia odbyła się również impreza integracyjna. Urządziliśmy także zawody w bilarda oraz w kręgle. W miłej atmosferze moża było wymienić swoje doświadczenia zwiazne z pracą zawodową.

 

Autor tekstu: Tomasz Igielski