Dołącz do nasWymagania dla kandydatów

 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Polski spełniający wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy, który wypełni i dostarczy do oddziału deklarację członkowską oraz wniesie opłatę "wpisową" w kwocie 25 zł oraz terminowo opłacał będzie składkę członkowską w wysokości 15 zł miesięcznie.

Członkiem Honorowym może być osoba która ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.

Jak dołączyć do nas? 

Znajdź najbliższy oddział w swoim regionie, zaloguj się do strefy członkowskiej i złóż deklarację członkowską.
Wykaz oddziałów znajdziesz na stronie www.

Link do strefy członkoskiej

 
Wpłaty składek członkowskich i darowizn można dokonywać na konto bankowe naszego oddziału OSPSBHP:
OSPSBHP Oddział w Częstochowie
ul. Armi Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
BGŻ o/Cz-wa, nr rachunku: 16 2030 0045 1110 0000 0230 7350
 
 
W tytule przelewów prosimy o dokładne opisy dokonywanych wpłat np. "składki za okres od... do..." lub "wpisowe + składki za okres od... do..." itp.
Informacje nt. zaległości składkowych można uzyskać u skarbnika naszego oddziału: p.Dariusz Okraska d.okraska@biuro-system.com. Sprawami dotyczącymi rejestracji członków naszego oddziału zajmuje się: p.Tomasz Igielski tomasz.igielski@o2.pl.