Spotkanie informacyjno - integracyjne

W dniu 10 września 2021 roku odbyło się spotkanie informacyjno - integracyjne członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Częstochowie.


W dniu 10 września 2021 roku odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Częstochowie. 

Na wstępie spotkania powitano serdecznie wszystkich zebranych,  a w szczególności nowych członków Stowarzyszenia. Po krótce wyjaśniono im jego najważniejsze cele i założenia. 

Zasadniczą częścią spotkania było przekazanie informacji określonych w Statucie Zarządu Głównego w sprawie funkcjonowania Stowarzyszenia. Przedyskutowano również możliwości i propozycje dalszych działań na rzecz rozwoju OSPSBHP.  Pozostała część spotkania miała charakter czysto integracyjny, natomiast przyświecającym mu celem było nawiązanie oraz zacieśnienie więzi współpracy i koleżeństwa między wszystkimi członkami zespołu OSPSBHP Częstochowa.  

Jeszcze raz serdecznie witamy nowych członków naszego Oddziału. 

C:\Users\bartek\Desktop\spotkanie 10.09.2021\20210910_193416.jpg