Szkolenie okresowe i wyjazd integracyjny.

27 maja 2022 r. w Hotelu na Jurze Kmicic Belvedere & SPA w Złotym Potoku odbyło się kolejne już szkolenie okresowe dla służb bhp, w którym uczestniczyło 25. członków naszego Stowarzyszenia


Szkolenie w większości zorganizowane było metodą samokształcenia kierowanego, zaś materiały szkoleniowe zostały udostępnione i rozesłane wszystkim uczestnikom przez Prezesa Stowarzyszenia. Druga część szkolenia - seminarium - odbyła się natomiast formie stacjonarnej. Wykłady w Złotym Potoku prowadzili:

- Pan Maciej Ujma - nadinspektor pracy z częstochowskiej Państwowej Inspekcji Pracy absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od 1995 roku pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Od 2004 r. specjalista w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Od roku 2010 wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP, gdzie prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspektorów pracy, rzeczoznawców bhp, społecznych inspektorów pracy, jak również szkolenia okresowe i doskonalące dla pracowników służby bhp oraz kadry kierowniczej;

- Pan Rafał Berdys – specjalista ratownictwa medycznego, właściciel instytucji szkoleniowej Jaber, doświadczonych praktyk oraz doskonały teoretyk pierwszej pomocy w ERC, udzielający swych rad zgodnie z najlepszą, aktualną wiedzą medyczną oraz znajomością algorytmów postępowania w różnych stanach nagłych w RMF MAXXX i RADIO JURA.

Wbrew powszechnemu mitowi - na seminarium nie było czasu na nudę! Wykładowcy zadbali o to, by były pełne praktycznych zagadnień i ciekawostek. Po szkoleniu nie mogło oczywiście zabraknąć także części integracyjnej.. Ci co nie byli, niech żałują!

W imieniu Zarządu Oddziału Częstochowa serdecznie dziękujemy przede wszystkim wykładowcom za dotychczasową świetną i bezproblemową współpracę.

-