07-12-2015r. Spotkanie szkoleniowe: "System Awia Horyzont” i „Chroń ręce”.

W dniu 07.12.2015r. w siedzibie częstochowskiego OSPSBHP odbyło się spotkanie połączone z dwoma szkoleniami.Tematem pierwszego było omówienie systemu Awia Horyzont pozwalającego na wykrywanie kolizji na drodze maszyna-człowiek. Prelegentem był Pan dyrektor Konrad Janikowski - przedstawiciel Firmy ENTE Sp. z o.o. – producenta tego systemu. Gość szczegółowo omówił budowę, montaż elementów składowych na urządzeniach transportu bliskiego. Przedstawił również sposób działania systemu i jego niepodważalny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez minimalizację wypadków z udziałem wózków widłowych.

Druga część spotkania była szkoleniem przygotowanym przez członków oddziału OSPSBHP Częstochowa, przedstawicieli Firmy ETHOS ENERGY POLAND S.A. z Lublińca: St. spec. ds. BHP – Panią Aleksandrę Zygmunt  i Głównego spec. ds. BHP – Pana Mariana Sobeckiego, który był również prelegentem. Tematem szkolenia była ochrona rąk podczas różnych procesów pracy. Prowadzący bardzo ciekawie omówił ich autorski program ,,Chroń ręce” od projektu do analizy końcowej. Podzielił się ze zgromadzanymi swoimi cennymi uwagami i wnioskami wynikającymi z wdrożenia programu w zakładzie.

Prelegentom serdecznie dziękujemy.