O nas

OSPSBHP Oddział w Częstochowie

 Częstochowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy został oficjalnie powołany w sierpniu 2007 roku.

Spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się w dniu 20 czerwca 2007 roku. Od 02 maja 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie mieściło się w Częstochowie przy ul. Kopernika 16/18 w lokalu nr 13. W tym czasie zainicjowano udzielanie bezpłatnych porad dla każdego zainteresowanego tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Następnie gościny Częstochowskiemu Oddziałowi OSPSBHP udzieliła Wyższa Szkoła Zarządzania. Od 01 lipca 2009 roku do 13 marca 2016 roku siedziba stowarzyszenia mieściła się w budynku tej uczelni przy ul. 1 Maja nr 40.  Od 14 marca 2016 roku Stowarzyszenie ma nową siedzibę, która znajduje się w budynku Akademi im. Jana Długosza (dawna WSP), Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa przy ul. Armii Krajowej 13/15. Tam też w środy od godziny 17.00 do godziny 19.00 odbywają się otwarte spotkania podczas których każdy zainteresowany może uzyskać fachową poradę podczas bezpłatnych konsultacji.

Częstochowski Oddział OSPSBHP skupia obecnie ponad 60 członków - specjalistów z dziedziny BHP, P.POŻ, HACCP, Ochrony Środowiska oraz z zakresu Prawa Pracy.

Kwalifikacje naszych członków zostały docenione między innymi na Zjeździe Delegatów w październiku 2007 roku - wówczas to Pan Andrzej Nowak został wybrany na stanowisko Wiceprezesa w Zarządzie Głównym OSPSBHP, natomiast Pan Lech Bulski został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Pan Andrzej Nowak funkcję V-ce Prezesa ZG OSPSBHP pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W dniu 8 grudnia 2017r. podczas wyborów uzupełniajacych nasz kolega Dariusz Okraska został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Wpłaty składek członkowskich i darowizn można dokonywać na konto bankowe naszego oddziału OSPSBHP:
OSPSBHP Oddział w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
BGŻ o/Cz-wa, nr rachunku: 16 2030 0045 1110 0000 0230 7350