Spotkanie Noworoczne

Spodkanie Noworoczne 03.03.2023 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników służbu BHP Oddział w Częstochowie


W dniu 3 marca o godzinie 1800 odbyło się noworoczne spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Częstochowie.  Powiązane z omówieniem planów Zarządu na rok 2023, krótkim szkoleniem z tematyki „ Urządzenia Transportu Bliskiego – okresy ważności uprawnień”, oraz omawianie ciekawych zdarzeń wypadkowych z 2022 r.