Warsztaty z SANEPIDEM.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się pierwsze z cyklu planowanych warsztatów PSSE Częstochowa, zorganizowane przez Nasz Oddział na platformie Zoom. Tematem były „Czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy” czyli nowelizacja rozporządzenia, gdzie pojawiły się nowe czynniki.


Serdecznie dziękujemy doświadczonym prelegentom za możliwość wymiany jakże ciekawymi doświadczeniami, jednocześnie liczymy na regularne i równie interesujące spotkania w przyszłości.


Ponadto, w imieniu Zarządu dziękujemy dyrekcji PSSE Częstochowa za współpracę.