Spotkanie Noworoczne

W dniu 19 stycznia o godzinie 1800 odbyło się noworoczne spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Częstochowie. Powiązane z omówieniem planów Zarządu na rok 2024. Poruszane i omawiane były też sprawy z jakimi brykają się nasi członkowie w swojej pracy zawodowej.