W dniu 21 stycznia 2022 r dla członków OSPSBHP Oddział w Częstochowie odbyło się pierwsze w bieżącym roku spotkanie szkoleniowo informacyjne

W dniu 21.01.2022 r. dla członków OSPSBHP Oddział w Częstochowie w lokalnej restauracji "Karczma", z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyło się pierwsze w bieżącym roku spotkanie szkoleniowo-informacyjne.


Na wstępie spotkania przedstawiono, sprawozdanie z działalności oddziału za 2021 r. i plany na 2022 r., zapoznano wszystkich członków z księgą znaku nowego logo, jak również omówiono nowe propozycje na rozwój organizacji przez Zarząd Stowarzyszenia poprzez m.in. nawiązanie współpracy z Powiatową Stracją  Sanitarno Epidemiologiczną jak i instytucją KRUS w Częstochowie. W porozumieniu z Prezesem Tomaszem Igielskim, została również zaprezentowana koncepcja przez kol. Artura Lipowicza, która może zauważalnie wpłynąć na progres. Rozdano granty Oddziału Częstochowskiego, a także ustalono termin szkolenia okresowego dla Służby BHP w 2022 roku. 

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty doskonalące z sekcji dochodzeniowo powypadkowej o charakterze skomplikowanym, wypadki ciężkie oraz śmiertelne. Podczas których omówiono proces opracowania dokumentacji powypadkowej oraz związane z nim właściwe ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku, określenie jego rodzaju, wskazanie wniosków i działań profilaktycznych.

Moderatorem warsztatów był kolega: Andrzej Nowak praktyk, czynny zawodowo Główny specjalista ds. bhp, biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, autor publikacji (Redakcji ATEST – Ochrona Pracy) opinii eksperckich z zakresu bezpieczeństwa pracy i analiz dotyczących wypadków przy pracy, laureat „Złotych Szelek”, miniony wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją – spotkaniem integracyjnym.