Szkolenie z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 22 listopada 2023r. w godzinach 9:00 - 13:00 odbło się szkolenie z PIP w budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie ul. Nadrzeczna 7. Tematami szkolenia były najnowsze zmiany w prawie pracy 2023 (w tym młodociani), praca z monitorami ekranowymi oraz wypadki przy pracy. Prelegentami byli inspektor Olgierd Kucharski, oraz nadinspektor pracy Maciej Ujma.